Patauův syndrom: Co je to za genetickou poruchu a jak se projevuje

Patauův Syndrom

Co je Patauův syndrom?

Patauův syndrom, známý také jako trisomie 13, je genetická porucha způsobená přítomností třetího chromozómu číslo 13. Tento extra chromozóm vede k různým fyzickým a mentálním postižením u postižených jedinců. Patauův syndrom je vzácný a vyskytuje se u přibližně 1 z 10 000 novorozenců. Postižení mají obvykle krátkou délku života a mnoho z nich umírá během prvních dnů, týdnů nebo měsíců po narození. Mezi hlavní příznaky patří srdeční vady, defekty mozku, oční abnormality a další vážné zdravotní problémy.

Příčiny a rizikové faktory spojené s touto genetickou poruchou.

Příčinou Patauova syndromu je genetická porucha způsobená přítomností třetího chromozómu 13. Tento stav vzniká náhodně během tvorby pohlavních buněk rodičů nebo při samotném procesu oplodnění vajíčka spermatem. Rizikové faktory spojené s touto poruchou zahrnují pokročilý věk matky, kouření během těhotenství a genetické predispozice. Vzácně může dojít i k mozaicizmu, kdy jsou buňky těla postižené různým počtem chromozómů 13.

Symptomy a projevy Patauova syndromu.

Symptomy a projevy Patauova syndromu se mohou velmi lišit podle závažnosti poruchy. Mezi běžné příznaky patří srdeční vady, defekty mozku a očí, deformace obličeje (jako je klínovitý tvar hlavy), polydaktylie (nadbytek prstů) nebo mikrocefalie (malý obvod hlavy). Pacienti často trpí mentálním postižením, nízkou hmotností při narození a potíže s dýcháním. Další možné symptomy zahrnují rozštěp patra, nedostatečně vyvinuté plicní tkáně nebo problémy s ledvinami.

Diagnóza a možnosti léčby.

Diagnóza Patauova syndromu se obvykle provádí pomocí genetické analýzy, jako je například amniocentéza nebo choriovilusová biopsie během těhotenství. Po narození může být diagnóza potvrzena pomocí klinického vyšetření a genetických testů. Bohužel, Patauův syndrom není léčitelný a léčba se zaměřuje převážně na zajištění pohodlí a podporu pacienta. Fyzikální terapie, logopedie a další formy terapií mohou pomoci minimalizovat některé symptomy. Je důležité spolupracovat s multidisciplinárním týmem odborníků, aby byla poskytnuta komplexní péče a podpora jak pro pacienta, tak i pro jeho rodinu.

Podpora a péče o pacienty s Patauovým syndromem.

Podpora a péče o pacienty s Patauovým syndromem je klíčová pro zajištění jejich maximální kvality života. Jedním z důležitých prvků je multidisciplinární tým odborníků, který může zahrnovat lékaře, fyzioterapeuty, logopedy a psychologa. Tento tým pomáhá poskytnout komplexní péči a podporu jak pacientovi, tak jeho rodině. Důležité je také zapojení do speciálních programů rehabilitace a terapie, které mohou pomoci zlepšit funkčnost a rozvoj postiženého jedince. Rodiče a blízcí by měli být informováni o možnostech podpory a poradenství dostupných pro ně i pro jejich dítě s Patauovým syndromem.

Prevence a genetické poradenství pro rodiny postižené touto poruchou.

Prevence Patauova syndromu spočívá především v genetickém poradenství pro rodiny s rizikovými faktory. Doporučuje se konzultace s genetikem při plánování těhotenství, zejména pokud má žena vyšší věk nebo pokud už má dítě s touto poruchou. Genetické testy a screening během těhotenství mohou identifikovat riziko vrozených vad u plodu. Rodiny postižené Patauovým syndromem potřebují komplexní podporu od multidisciplinárního týmu zdravotníků, psychologů a sociálních pracovníků. Je důležité poskytnout jim informace o možnostech speciální péče a rehabilitace pro jejich dítě.

Publikováno: 11. 03. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Karolína Fialová

Tagy: patauův syndrom | genetická porucha