písmo pro nevidomé

Braillovo Písmo

Braillovo písmo: Dotekem ke čtení pro nevidomé

Co je Braillovo písmo? Braillovo písmo je speciální písmo, které bylo vytvořeno pro nevidomé osoby. Využívá se především k psaní různých textových materiálů, knih a tabulek. Jedná se o systém založený na kombinaci bodů umístěných na papír nebo jiný materiál. Tyto body tvoří určité tvary, které jsou pro nevidomé...