operace srdce, při které se vytvoří obchvat kolem ucpané tepny