baushop

Baushop

Baushop: Optika pro zdravé oči a jasný pohled do světa

Úvod do problematiky optiky Optika je obor, který se zabývá studiem světla a jeho interakcí s různými materiály a prostředími. V dnešní době má optika mnoho praktických využití v oblastech jako jsou medicína, technologie a věda. V této úvodní kapitole se budeme zabývat základními pojmy optiky, jako jsou lom světla,...