Nekvalitní voda může mít vliv na vaše zdraví

Kvalita vody, kterou konzumujeme, má přímý dopad na naše zdraví. Nekvalitní voda může obsahovat nečistoty, bakterie a škodlivé látky, které mohou ovlivnit naše tělo. Filtrační konvice a lahve se stávají klíčovými obránci vašeho zdraví v boji proti nečisté vodě.

Co je filtrační konvice nebo lahev

Filtrační konvice a filtrační lahve jsou nástroje, které nám pomáhají získat kvalitní a čistou pitnou vodu. Tyto přístroje pracují na principu filtrace, kdy nečistoty, nadbytečný chlor, těžké kovy a mnohé další nežádoucí složky vody jsou zachyceny a odstraněny prostřednictvím výměnných filtrů, často s obsahem aktivního uhlí. Zatímco filtrační konvice jsou obvykle větší nádoby určené pro domácnost, filtrační lahve mají kompaktnější rozměry, což umožňuje jejich pohodlné přenášení na cestách, do práce či při sportu. Obě tyto nástroje nám tak poskytují rychlý a efektivní způsob, jak získat čerstvou a zdravou vodu k pití.

Jak často je důležité měnit filtr

Moment výměny filtru u filtrační konvice či lahve závisí na konkrétní značce a modelu, který vlastníte. Klíčovou radou pro všechny uživatele je nepodceňovat doporučený interval výměny od výrobce. Aby filtry pracovaly optimálně a účinně odstraňovaly nežádoucí kontaminanty, je nutné postupovat dle pokynů. Ignorování těchto doporučení může vést k nižší efektivitě filtru.

Manuál k vaší filtrační konvici vám poskytne přehled o tom, jak často je potřeba filtr měnit. To může být vyjádřeno buď v měsících nebo v množství již očištěné vody. Modernější modely konvic mohou mít i senzory či indikátory, jež vás upozorní na nezbytnost výměny filtru.

Co když filtr pravidelně neměníte

Stárnoucí filtr ve filtrační konvici ztrácí svou efektivitu a může se stát dokonce zdrojem nečistot. Pokud ho pravidelně nevyměníte, můžete si tím nejen znepříjemnit chuť vody, ale také vystavit své zdraví riziku. Pak totiž to, proč používáte filtrační konvice postrádá smysl.

Zdůrazňujeme: filtry v konvicích nejsou navrženy k likvidaci bakterií. Přesto mohou některé bakterie a mikroorganismy ve filtru uvíznout. Používání starého, "přežitého" filtru může tedy paradoxně vaše zdraví spíše ohrozit.

Publikováno: 05. 11. 2023

Kategorie: zdraví

Autor: Terezie Dvořáková