Covid-19: Jak poznat, že jste nemocní? Přehled nejčastějších příznaků

Příznaky Covidu

Vítáme Vás na stránkách věnovaných tématu "příznaky covidu". Covid-19 je respirační onemocnění, které se šíří především kapénkovou infekcí. Mezi hlavními symptomy jsou horečka, kašel a dušnost. Nicméně existuje řada dalších příznaků, které mohou naznačovat nákazu koronavirem. V tomto článku Vám podrobněji představíme symptomy onemocnění covid-19, abyste byli schopni rozpoznat první známky infekce a vyhledat potřebnou lékařskou pomoc v co nejkratším možném čase.

Co je covid-19?

Co je covid-19?

Covid-19, zkráceně pro Coronavirus Disease 2019, je onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tento virus se šíří zejména kapénkovou infekcí, tedy při kýchání nebo kašlání nemocné osoby. Přestože existuje mnoho asymptomatických případů, symptomy onemocnění covid-19 mohou být velmi vážné a dokonce smrtelné pro rizikové skupiny obyvatelstva.

Mezi nejčastější příznaky patří horečka, suchý kašel a únava. Někteří pacienti mohou trpět bolestmi svalů a kloubů, kongescí nosu, bolestmi hlavy, ztrátou chuti a čichu nebo průjmem. U některých lidí mohou vzniknout i závažné komplikace jako například pneumonie.

Je důležité brát ohled na své okolí a dbát na správné hygienické návyky i v dobách bez epidemie. Pokud se objevují příznaky onemocnění covid-19, je nutné vyhledat lékařskou pomoc a dodržovat pokyny týkající se izolace a karantény.

Jak se covid-19 šíří?

Jak se covid-19 šíří?

Covid-19 je virové onemocnění, které se šíří hlavně mezi lidmi. Hlavním způsobem přenosu jsou kapénky vyplývající z úst nebo nosu infikované osoby při kašli, kýchání a mluvení. Tyto kapénky se mohou dostat na povrchy, jako jsou dveřní kliky, výtahová tlačítka, kuchyňské potřeby apod., a zde mohou přežít několik hodin až dnů.

Kromě toho se virus také může šířit prostřednictvím kontaktu s kontaminovanými povrchy a následného dotyku očí, nosu nebo úst. Proto je velmi důležité dodržovat hygienická opatření jako je mytí rukou často a důkladně, používání dezinfekčních prostředků na ruce i povrchy, nošení roušek nebo respirátorů.

Virus lze chytit i při pobytu v uzavřených prostorech s infikovaným jedincem po delší dobu. Proto je nutné dbát na to, aby místnosti byly řádně větrané.

Za další možnost šíření se považuje také konzumace potravin, avšak podle Světové zdravotnické organizace není pravděpodobné, že by se virus šířil touto cestou.

Celkově je tedy důležité být velmi opatrný a dbát na hygienu a ochranu před vzájemným kontaktem s ostatními lidmi.

Příznaky covidu-19

Příznaky covidu-19 jsou velmi podobné běžné chřipce. Mezi nejčastější příznaky patří horečka, suchý kašel a únava. Někteří lidé mohou také pocítit bolest svalů, ztrátu čichu nebo chuti k jídlu, dušnost a bolest v krku. Pokud se u vás objevily tyto příznaky, je důležité kontaktovat zdravotnickou instituci a podrobit se testování na covid-19. V případě pozitivního výsledku byste měli okamžitě dodržet izolaci a dávat pozor na své blízké kontakty.

Horečka

Horečka je jedním z hlavních příznaků onemocnění covid-19. Tento příznak se vyskytuje u většiny pacientů trpících tímto onemocněním. Typická horečka spojená s covidem-19 se obvykle pohybuje mezi 38 až 39 stupni Celsia, ale může být i vyšší. Horečka může být doprovázena dalšími příznaky jako jsou únavnost, bolesti svalů nebo bolest v krku. Pokud máte tyto příznaky, je důležité co nejdříve kontaktovat lékaře a provést test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19.

Kašel

Kašel je jedním z hlavních příznaků covidu-19. Tento symptom se často objevuje společně s horečkou a únava. Kašel může být suchý nebo mokrý a trvá obvykle delší dobu než běžný kašel spojený s chřipkou či nachlazením. Pokud trpíte kašlem spolu s dalšími příznaky, jako jsou bolesti hlavy, ztráta chuti či čichu, nebo dušnost, mohl by to být známka infekce covidem-19. V takovém případě kontaktujte svého lékaře nebo informační linku pro rady, jak postupovat dále.

Dušnost nebo tíseň v hrudníku

"Dušnost nebo tíseň v hrudníku jsou často uváděny jako jeden z hlavních příznaků onemocnění covid-19. Tyto symptomy se mohou projevovat v různé míře a mohou být doprovázeny dalšími příznaky, jako je kašel, horečka nebo únava. Pokud si všimnete těchto symptomů u sebe nebo u svých blízkých, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a podstoupit testování na covid-19."

Únava

Podnadpis "Únava" je nejčastějším příznakem covidu-19, který se projevuje u většiny nakažených pacientů. Tato únavnost může být velmi silná a výrazně ovlivňovat každodenní činnosti. Ztráta energie a únava mohou trvat i několik týdnů po prodlouženém pobytu v nemocnici nebo po prodělání onemocnění v mírné formě. Pokud pociťujete únavu jako hlavní příznak spojený s dalšími symptomy covidu-19, jako jsou horečka, bolesti svalů a ztráta chuti k jídlu, kontaktujte svého lékaře a zůstaňte doma.

Bolest svalů nebo kloubů

Bolest svalů nebo kloubů patří mezi časté symptomy onemocnění covid-19. Tyto příznaky se obvykle objevují v první fázi nemoci a mohou trvat několik dnů. Bolest může být mírná až silná a doprovázet ji mohou i další projevy, jako například únava, horečka, nevolnost či kašel. V případě výskytu těchto symptomů je důležité zůstat doma, izolovat se od ostatních a konzultovat svého lékaře. Pokud máte podezření na covid-19, je nutné podstoupit testování a chránit tak své okolí před možnou nákazou.

Ztráta čichu nebo chuti

Ztráta čichu nebo chuti jsou obvykle jedny z prvních příznaků onemocnění covid-19. Tyto poruchy smyslových schopností mohou být mírné až téměř úplné a trvají často několik dnů. Pokud si všimnete těchto symptomatických změn, je důležité podstoupit testování na covid-19 a izolovat se od ostatních lidí, aby se zabránilo dalšímu šíření viru. Ačkoliv ztráta čichu a chuti není typickým příznakem jiných respiračních onemocnění, jako jsou např. chřipka nebo nachlazení, v souvislosti s covidem-19 se pomalu stala více známou a přijímá se jako jeden ze signálů, že byste mohli být nakaženi tímto novým koronavirem.

Bolest hlavy

Bolest hlavy je jedním z nejčastějších příznaků covidu-19. Bolest může být mírná až silná a může se projevovat jako tupá, pulzující nebo tlaková bolest. Často se vyskytuje s dalšími symptomy, jako jsou horečka, únava a kašel. Pokud si všimnete bolesti hlavy spolu s těmito příznaky, měli byste kontaktovat svého lékaře a otestovat se na covid-19.

Zimnice

Zimnice při covidu - jak poznat tento příznak a co s ním dělat?

Kýchání

Kýchání je jedním z možných příznaků onemocnění covid-19. I když se kýchání může objevit i u jiných chorob, je důležité jej nezanedbávat a sledovat další symptomy. Pokud si všimnete kýchání spojeného s horečkou, únavou a bolestmi těla, kontaktujte svého lékaře a následujte doporučené postupy v rámci prevence šíření viru. Ujistěte se také o správné hygienické úpravě prostoru kolem sebe, abyste minimalizovali riziko infekce pro ostatní.

Průjem nebo nevolnost

Průjem nebo nevolnost jsou další možné symptomy onemocnění covid-19. Pokud si všimnete těchto příznaků, měli byste zvážit podstoupení testování na koronavirus a vyhledání lékařského odborníka. Přestože průjem a nevolnost mohou být způsobeny i jinými faktory, neměli byste tyto příznaky ignorovat, zejména pokud se objevují spolu s dalšími symptomy covidu-19 jako jsou horečka, kašel nebo bolesti hlavy. Pamatujte si, že dodržování hygienických opatření a omezení kontaktu s ostatními lidmi jsou klíčové pro zabránění šíření viru.

Jak se chránit před covidem-19

Jak se chránit před covidem-19

Kromě znalosti příznaků covidu-19 je důležité také vědět, jak se proti nákaze ochránit. Existuje několik jednoduchých opatření, která mohou snížit riziko nakládání s virem:

- Dodržujte hygienická opatření, jako je časté mytí rukou mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund.

- Omezte kontakty s lidmi, kteří projevují příznaky onemocnění covid-19, zejména pokud jsou pozitivně testováni.

- Pokud to situace umožňuje, pracujte z domova a minimalizujte své venkovní aktivity.

- Dbajte na fyzickou distanci od ostatních lidí minimálně 2 metry.

- Vezměte si roušku nebo jiný typ ochranného prostředku na ústa a nos tam, kde to situace vyžaduje.

Pamatujte si, že každý z nás má povinnost chránit své okolí i sebe samotné. Pouze společnými silami dokážeme zastavit šíření viru.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Pokud všimnete u sebe následujících příznaků, měli byste co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc:

- Horečka

- Kašel

- Dušnost

- Únava

- Bolest svalů nebo kloubů

- Ztráta čichu nebo chuti

Uvedené symptomy mohou být znaky onemocnění covid-19, a proto je důležité jednat rychle a konzultovat stav s odborníkem. Pokud máte některý z těchto příznaků, kontaktujte svého praktického lékaře, infekčního specialistu nebo zavolejte na non-stop infolinku pro covid-19.

Závěr: Buďte opatrní a sledujte své zdraví. Pokud se u vás projeví některý z příznaků covidu, jako je kašel, horečka nebo únavnost, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a izolujte se od ostatních lidí. Pravidelné mýtí rukou a nošení roušek mohou také pomoci snížit riziko šíření tohoto nebezpečného onemocnění. Mějte na paměti, že prevence je klíčová.

Publikováno: 11. 05. 2023

Kategorie: zdraví

Autor: Eliška Přibylová

Tagy: příznaky covidu | symptomy onemocnění covid-19